+420 226 238 700
CZ

Kvalitně připravená tisková data vám urychlí průběh celé zakázky.

Obecné informace

POUŽÍVANÉ TISKOVÉ TECHNOLOGIE

Společnost Ferratt tiskne ofsetem na archy a digitálně na archy i role.

Formát dat

MAXIMÁLNÍ POTISKNUTELNÁ PLOCHA:

Podklady pro tisk přijímáme v datové formě, nejlépe ve formátu PDF v tiskové kvalitě. Preferujeme tisková pdf vyhovující standardu x1-a. Podrobné parametry tiskového pdf naleznete v sekci „Požadované parametry tiskového pdf“.

 archy  ofsetový tisk  2000 x 1500 mm
 archy  digitální tisk  3000 x 2500 mm
 role  digitální tisk šíře  5000 mm

Po dohodě přijímáme i otevřená data ze zdrojových aplikací Adobe Indesign, Illustrator, Photoshop. K souborům InDesign a Illustrator musí být vždy přidány vazby, popř. fonty. U formátu Photoshop nechte, prosím, dokument ve vrstvách, případně s ořezovou linkou uloženou v panelu Cesty.
 
Nestandardní formáty dat přijímáme pouze po dohodě s našimi pracovníky (např. eps, jpg, tif).

DORUČENÍ DAT

Podklady do velikosti 10 MB je možno zasílat e-mailem, materiály větší velikosti pak lze nahrát na náš nebo váš FTP server, případně je zaslat přes některou z internetových datových úschoven (uschovna.cz, wetransfer.com apod.).

Obecné parametry dat

Data by měla být v poměru 1:1. Pokud je rozměr tiskoviny větší než pracovní plocha grafických programů, např. u několikametrových bannerů, připravte data ve zmenšeném poměru 1:2, 1:5 nebo 1:10 (poměr uveďte do názvu pdf).

BARVOVÝ PROSTOR

Data musí být připravena vždy v barvovém prostoru CMYK nebo GRAY. Při dodání dat v jiném barvovém prostoru (např. RGB) neručíme za barevné změny při převodu těchto dat do CMYK.

POJMENOVÁNÍ DATOVÝCH SOUBORŮ

Název souboru by měl obsahovat rozměry čistého formátu po ořezu. Při vícedílných produktech je vhodné do názvu zahrnout číslo nebo název dílu podle dodaných technických výkresů. V názvech souborů vás prosíme nepoužívat diakritiku.

VÍCESTRÁNKOVÉ DOKUMENTY

U vícestránkových dokumentů musí být jednotlivé stránky seřazeny tak, jak jdou za sebou v jednom dokumentu. Tohoto pravidla, prosím, dbejte a dokumenty nevyřazujte ani do dvojstránek.

Barevnost

Počet barev je obvykle daný kalkulací výrobních nákladů. I díly jednoho obalu, stojanu nebo reklamního materiálu mohou být kalkulovány pro různý počet barev. Pokud je to možné, dodržujte barevnost danou kalkulací, případně nás informujte o změně.
 
Tiskový motiv by měl obsahovat přímé barvy pouze v případě, že se opravdu budou tisknout, jinak je nutné převést je do CMYK. Přímé barvy prosím definujte číslem a označením Pantone nebo HKS pro lakovaný papír – Solid Coated (např. Pantone 485 C).

TISKOVÉ A TECHNICKÉ BARVY

Dokument by měl obsahovat pouze tiskové a technické barvy.
 
Tiskové barvy jsou ty, kterými se bude tisknout (CMYK, případně přímé barvy ze vzorníků Pantone či HKS). Prosím, dbejte na to, aby v dokumentu byly pouze barvy, které jsou počítány pro tisk (nezapomeňte například převést Pantone barvy na CMYK, pokud se jimi nebude tisknout). Pozor na názvy Pantone barev – stejné barvy s různými koncovkami (C, CV, CVC) jsou generovány jako samostatné barvy.
 
Technické barvy označují netiskové linky a objekty, např. výsek, big, perforace, parciální lak, sleporažbu apod. Měly by být připravené jako přímá barva s přetiskem ve zvláštní vrstvě.

MAXIMÁLNÍ POKRYTÍ BARVOU (INK LIMIT)

Maximální pokrytí plochy tiskovou barvou je 340 %, u malých ploch do 10 cm2 do 360 %.

BÍLÁ BARVA

Pokud se tiskne na průhledný materiál bílou barvou, měla by být připravena jako jakákoli viditelná přímá barva (ne bílá) s přetiskem, nejlépe jako vektorová grafika. Vrstva s bílou by měla být úplně nahoře, případně jako zvláštní strana dokumentu. Pokud to jde, pojmenujte přímou barvu Spot 01 (název přednastavený na našem RIPu).

ČERNÁ BARVA

Větší černé plochy tištěné CMYK by měly být ze složené černé (sytá černá), pro digitální tisk C40/M40/Y40/K100, pro ofsetový tisk C75/M64/Y64/K90.
 
Drobné texty (menší než 8 bodů), EAN kódy, QR kódy a recyklační značky by měly být připravené pouze ve 100% černé C0/M0/Y0/K100, na přetisk.

Layout

VELIKOST DOKUMENTU

Velikost stránky ve zdrojovém dokumentu by měla odpovídat výslednému formátu po ořezu. U vícedílných produktů by měl být každý díl zpracovaný ve zvláštním dokumentu.
 
Kolem stránky je nutné nastavit požadovanou spadávku.

UMÍSTĚNÍ GRAFICKÝCH MOTIVŮ DO VÝSEKOVÝCH / OŘEZOVÝCH LINEK

Grafické motivy umísťujte výhradně do linek technických výkresů dodaných konstrukčním oddělením. Správnost technických výkresů je totiž ověřená na schválené zkušební maketě.

ODSTUPY OD OŘEZU / OHYBU

Odstupy grafických objektů a textů od ohybů a ořezových / výsekových linek by měly mít minimální velikost stejnou jako spadávka, jinak hrozí posun textu nebo objektu za hranu. Při kašírování a výseku / ořezu může dojít k nepřesnostem +/- 3 mm.

TVAROVÝ OŘEZ / VÝSEK

U některých dílů lze změnit konturu ořezu / výseku a přizpůsobit ji použitým grafickým motivům (například topkarty). Pokud nejsou tyto možnosti vyznačeny přímo v technických výkresech, změny výsekové kontury vždy konzultujte s námi, prosím. Novou konturu potřebujeme poslat ve vektorovém formátu, nejlépe v ai, eps nebo pdf.

OBRÁZKY

Všechny obrázky musí být v barvovém prostoru CMYK nebo GRAY.
 
Rozlišení rastrových obrázků by mělo být 300 dpi. U produktů, kde se počítá s pohledovou vzdáleností větší než 1 metr (bannery, plakáty, prodejní stojany, POS materiály apod.), stačí rozlišení obrázků 150 dpi. U velkoplošných bannerů je možné zvolit i nižší rozlišení, ne však méně než 60 dpi.
 
U velkoplošných bannerů, kdy se data dodávají poměrově zmenšená, zvolte co nejvyšší rozlišení – po zvětšení dat se rozlišení sníží úměrně zvětšení. Například u dat dodávaných v poměru 1:10 s rozlišením 600 dpi je výsledné rozlišení 60 dpi.

TEXTY

Text pod 10 bodů by neměl být obarven barvou složenou z více než dvou výtažků. Drobné texty (menší než 8 bodů), EAN kódy, QR kódy a recyklační značky by měly být připravené pouze ve 100% černé C0/M0/Y0/K100, na přetisk.
 
Texty v tiskovém pdf by měly být převedené do křivek.
 
Není vhodné umísťovat bílé texty menší než 10 bodů do tmavé plochy složené z několika plátů CMYK. Stejné pravidlo platí i pro linky tenčí než 0,25 mm.

KÓDY A ZNAČKY (ČÁROVÉ KÓDY, QR KÓDY, RECYKLAČNÍ A JINÉ ZNAČKY)

 EAN kódy, QR kódy a recyklační značky by měly být připravené pouze ve 100% černé C0/M0/Y0/K100, na přetisk. Není vhodné umísťovat bílé kódy a značky do tmavé plochy složené z několika plátů CMYK.

Předtisková příprava

SPADÁVKY

Přesahy pro ořez přes čistý formát – spadávky – požadujeme 3 mm, u formátů nad A3 požadujeme 5 mm.

PŘETISKY (TRAPPING)

U přímých barev nastavte, prosím, přetisky jednotlivých ploch přes sebe. Přetisk se nastavuje vždy u světlejší barvy (nebo té, která neurčuje výsledný tvar, tzn. ne u kreslící barvy). Hodnoty přetisků: drobné písmo a malé grafické motivy (do 10 mm) 0,1 mm, ostatní grafické motivy 0,2 mm.
 

VÝSEKOVÉ / OŘEZOVÉ LINKY

Výsekové, ořezové a bigovací linky by měly být připravené jako vektorové linky s tahem (ne objekt s výplní). Linky mají být definovány v přímých barvách s přetiskem tahu.
 
Všechny linky mají být plné, nepřerušované, jednotlivé typy odlišujte barvou. Pokud je to možné, prosíme o následující názvy barev: řezací linky CUT nebo CUTTER, bigovací linky BIG (názvy jsou totiž přednastavené v našem workflow).
 
Dokument s výsekovými, ořezovými a bigovacími linkami lze připravit dvěma způsoby:
a) Výsekové, ořezové a bigovací linky umístěné na tiskovém motivu (v přímé barvě s přetiskem).
b) dokument s výsekovými nebo ořezovými linkami v trojstránkovém pdf, kde jedna strana obsahuje samostatně výsekovou linku, druhá strana samostatně motiv v tiskové kvalitě bez ořezové linky a třetí strana motiv s ořezovou linkou umístěnou na motivu.

POZADÍ Z VEKTOROVÝCH OBJEKTŮ

Pokud vizuál obsahuje pozadí složené ze stovek vektorových objektů, případně množství objektů se složitými efekty, převeďte, prosím, pozadí do rastrového obrázku s vysokým rozlišením a na rastrové pozadí pak umístěte texty a ostatní objekty, které mají zůstat vektorové. Pokud pozadí zůstane ve vektorech, převedením do pdf/x-1a vzniknou data, která se zpracovávají velmi pomalu v každém kroku výrobního procesu (vyřazení, RIPy atd.), a tím navyšují náklady na zakázku.

NÁTISKY

Pokud s daty dodáváte nátisk pro určení barevnosti, dodržujte prosím následující pravidla:
 
Nátisk by měl obsahovat motivy ve skutečné velikosti 1:1, použijte tedy výřez z dat ve skutečné velikosti. Nikdy nezmenšujte dokument do formátu nátisku.
 
Nátisk by měl obsahovat tu část dokumentu, která je nejdůležitější pro doladění barevnosti (např. logo, podkladovou barvu, pleťovku apod.).