+420 226 238 700
CZ
  • Podlahové

  • Regálové

  • K pokladnám

  • Nástěnné

  • Ostatní

Podlahové POP prostředky

DOČASNÉ PRODEJNÍ STOJANY (DISPLAYE)

Druhotné vystavení produktu ve specializovaném stojanu s reklamní grafikou umisťovaném variabilně na prodejní ploše, který je v místě prodeje využíván do 3 až 6ti měsíců. Dočasné stojany jsou většinou vyráběny z kartonu, lepenky apod.

TRVALÉ – PERMANENTNÍ PRODEJNÍ STOJANY (DISPLAYE) A VITRÍNY

Druhotné vystavení produktu ve specializovaném stojanu s reklamní grafikou umisťovaném variabilně na prodejní ploše, který je v místě prodeje využíván déle než 6 měsíců. Permanentní stojany jsou většinou vyráběny z materiálů kov, plast nebo dřevo apod.

A STOJANY

Reklamní grafika vně nebo na stabilním stojanu tvaru A. Bývají umístěny v blízkosti propagovaného produktu.

PODLAHOVÉ POUTAČE, TOTEMY

Podlahový poutač s grafikou v místě prodeje: stojky, lamy, postavy apod.

PALETOVÉ OSTROVY A DEKORACE

Reklamní dekorace, která zajišťuje masové vystavení výrobků na paletě v rámci druhotného vystavení na prodejní ploše.

PODLAHOVÁ GRAFIKA

Reklamní grafika tištěná na samolepící laminovaný trvanlivý materiál umísťovaný na podlahu prodejní plochy.

PŘEMOSTĚNÍ A REKLAMNÍ BRÁNY

Poutač přemosťující uličku a prodejní plochu.

SHOP IN SHOP DISPLAYE

Soubor prezentačních prvků značky nebo výrobkové řady, která vytváří miniobchodní ostrov uvnitř místa prodeje.

PROMOSTOLKY, PROMOSTÁNKY A REKLAMNÍ PULTY

Stolek nebo stánek, který je vybaven tak, aby umožnil praktické předvedení výrobku.

STOJANY NA LETÁKY, STO JANY NA VIZUÁLY

Podlahový poutač v místě prodeje s možností výměny grafiky, nebo vložení letáčků.

REGÁLOVÉ POP PROSTŘEDKY

REGÁLOVÉ DĚLIČE A VYMEZOVAČE

Podložka nebo lišta sloužící k fyzickému i optickému oddělení jednotlivých druhů zboží a značek.

CENOVKOVÉ A DEKORAČNÍ INFO LIŠTY

Označení připevněná k okraji regálů s cílem upozornit na určitý výrobek nebo komunikovat cenu.

PARAZITNÍ DISPLAYE

Displaye a podavače, které slouží k druhotnému prodeji značek mimo své permanentní umístění většinou u příbuzných kategorií. Bývají upevněny k regálům, nebo i druhotným prodejním stojanům.

DRŽÁKY VZORKŮ 

Úchyt, nebo stojánek sloužící k upevnění a prezentaci zkušebního vzorku výrobku.

PODAVAČE

Pomůcka zajišťující posun výrobku po odebrání předchozího. Často bývá kombinovaný s info lištou.

WOBBLERY

Prvek libovolného tvaru uchycený zpravidla na spodní část regálové police k propagovanému produktu.

REGÁLOVÝ STOPPER

Pruh potištěného materiálu, který je upevněný svisle, kolmo k regálu a vyčnívající do uličky, ohraničující prostor podporující určitý produkt. Bývá upevňován pomocí závěsných magnetických systémů či plastových zasouvacích drážek na regálové liště.

KOMPLEXNÍ REGÁLOVÉ DEKORACE

Umístění specifických dekorativních prvků v regále pro zvýraznění určitého sortimentu výrobků.

TOP KARTA – NADREGÁLOVÁ DEKORACE

Deska s reklamním motivem umísťovaná na vrchní část regálu, sloužící ke zvýraznění určitého sortimentu výrobků.


REKLAMNÍ VĚŽ – NADREGÁLOVÁ DEKORACE

Reklamní plakát instalovaný do navigačních tabulí umístěných na kraji regálů.

DEKORACE REGÁLOVÝCH ČEL – GONDOLA END

Vystavení na konci regálu nebo dekorace čelních regálů.

REGÁLOVÉ VLAJKY

Nosič reklamy pro zvýraznění určitého druhu zboží v regále.

DRŽÁKY LETÁKŮ A KUPONŮ

Pomocný POP prostředek určený k zavěšení letáků a kuponů.

POP prostředky k pokladnám a obslužným pultům 

POKLADNÍ A PULTOVÉ DISPLAYE, PARAZITY S VÝROBKY

Display, který je určený k vystavení v prostoru pokladny. Obvykle nabízí zboží, které je předmětem vysoce impulsního nákupu. Může to být také i reklamní panel umístěný na pokladně.

MINCOVNÍKY

Reklamní prvek umístěný u pokladny obchodu, nesoucí reklamní grafiku a sloužící k vrácení peněz.

STOJÁNKY NA LETÁKY

Display určený pro uskladnění, prezentaci a volný odběr letáků.

POLEP POKLADNÍHO PÁSU

Polep s reklamní grafikou, která je lepena na pokladní pás.

DĚLIČ NÁKUPŮ

Segment s reklamní grafikou sloužící k oddělení nákupů.

Nástěnné POP prostředky

POSTER RÁMY A PLAKÁTY

Tabule a rámy s reklamní grafikou umístěné na stěnách.

SVĚTELNÉ REKLAMY

Částečně nebo zcela průhledný box vybavený světelnou elektrickou instalací, prezentující texty nebo grafická sdělení. Světelné reklamy se dělí na exteriérové a interiérové.

Ostatní POP prostředky

LETÁKY

Leták, který je umísťován u inzerovaného produktu, či jako doplněk k druhotným vystavením.

SAMOLEPKY

Polep s reklamní grafikou, který je často lepen na dveře chladících či mrazících boxů apod.

NÁKUPNÍ VOZÍK

Reklamní poutač s možností umístění na nákupní vozík.

MADLO VOZÍKU

Reklamní sdělení, které se vkládá/zasouvá do plastového madla nákupního vozíku.

DEKORACE VÝSTUPNÍ BRÁNY

Návlek umísťovaný na bezpečností brány při východu z prodejní plochy s možností umístění reklamní grafiky.

DEKORACE PRŮCHOZÍ BRÁNY

Reklamní návlek průchozích bran při vstupu na prodejní plochu umožňující aplikaci grafiky.

VÝLOHOVÁ A OKENNÍ GRAFIKA

Speciální samolepka nalepená na výloze, okně budovy či dopravním prostředku.

ZÁVĚSNÉ POUTAČE

Reklamní poutač zavěšovaný ze stropu prodejny.

DIGITAL SIGNAGE

LCD obrazovka umístěná v místě prodeje přehrávající reklamní spoty.

INFORMAČNÍ TERMINÁLY A KIOSKY

Interaktivní displaye, které umožňují zákazníkovi získat požadované informace o produktu nebo službě, či propagují daný produkt.