+420 226 238 700
CZ
  • Falcování, rýhování, bigování, perforování, snášení, složka, ořez, výsek, kašírování

SL.pngFalcování

Skládání, přeložení papíru. Strojově se překládá na jeden nebo dva rovnoběžné lomy, ručně je možné překládat i složitější kombinace.

Rýhování, bigování

Vytlačení žlábku do papíru. U vyšších gramáží se do materiálu nejprve vytlačí rýha v místě budoucího ohybu a poté se tiskovina složí na požadovaný formát (aby nedocházelo k praskání v místě ohybu).

Perforování

Vytvoření řady drobných kulatých nebo podélných otvorů, které slouží k zeslabení materiálu a snadnějším u odtržení takto rozdělených částí.

Snášení

Strojní nebo ruční seřazení jednotlivých natištěných archů nebo složek do výsledného pořadí stran ve sneseném bloku.

Složka

Arch papíru složený jedním nebo několika lomy na předepsaný hrubý formát. Několik spojených složek tvoří knižní blok.

Knihařský arch

Arch papíru složený jedním nebo několika lomy na předepsaný hrubý formát. Několik spojených složek tvoří knižní blok.

Kašírování

Kašírování je proces, při kterém dochází ke slepení dvou archů materiálu, obvykle se jedná o nalepení vrchního potištěného archu na spodní arch nepotištěné vlnité nebo hladké lepenky. Vzniká tak polotovar pro výrobu hodnotných obalů a POS materiálů.

Ořez

Úprava rozměrů tiskoviny na čistý výsledný formát pomocí řezacího stroje nebo nůžek.

Výsek

Vyseknutí požadovaného tvaru za pomocí výsekové raznice. Používá se u tiskovin s tvarem, kterého nelze docílit jen pouhým ořezem 4 stran.

Výsekový nástroj, raznice

Je to nástroj používaný k vysekávání polotovaru (archu papíru, kartonu, lepenky) do požadovaného tvaru. Výsekový nástroj je zpravidla dřevěná deska, do které jsou vsazené tvarově upravené pláty kovových nožů a bigů. Hotová raznice se vkládá do výsekového stroje, který vysekává z archů výsledný produkt.