+420 226 238 700
CZ
  • Barevnost, bitmapa, rastr, vektor, rozlišení obrázků, hrubý formát, čistý formát, spadávka, spad, ICC profil, vyřazení, plošný lak, parciální lak, sleporažba, slepotisk, termoražba, ražba přes fólii, raznice, výsekový nástroj, sazba

Barevnost

Definice počtu tiskových barev při tisku. V ofsetovém tisku se standardně používá soutisk 4 barev – CMYK. Před lomítkem je počet barev na přední straně listu, za lomítkem počet barev na zadní straně.

Příklady:
4/4 - plnobarevný tisk po obou stranách
4/0 - plnobarevný tisk po jedné straně, druhá zůstává nepotištěná
1/1 - jednobarevný tisk po obou stranách
5/4 - první strana plnobarevný tisk s přidanou jednou přímou barvou, druhá strana plnobarevný tisk

SP.pngBitmapa, rastr

Označuje se také jako bitmapový nebo rastrový obrázek. Nejčastěji je to fotografie. Jedná se o obrázek složený z jednotlivých barevných bodů (pixelů). Velikost je daná počtem obrazových bodů a nejde příliš zvětšit bez ztráty kvality.
Formáty souborů: TIFF, PSD, JPEG, PNG

SP1.pngVektor

Označuje se také jako vektorová grafika. Jde o grafiku složenou z čar, křivek a výplní ploch.  Používá se pro loga, ilustrace, diagramy,... Lze ji libovolně zvětšovat bez ztráty kvality.
Formáty souborů: EPS, AI, CDR…

Rozlišení obrázků

SP2.pngUrčuje kvalitu obrázku. Hodnota rozlišení pro tisk se udává hodnotou dpi (dots per inch), která určuje počet obrazových bodů na jeden palec (2,54 mm). Pro zobrazení na monitoru se také užívá zkratky PPI (pixels per inch). Pro ofsetový tisk je vyžadovaná kvalita obrázků 300 dpi, pro digitální tisk obvykle postačuje 150 dpi. Náhledová data obsahují obvykle obrázky v rozlišení 72 dpi, což je pro zobrazení na monitoru dostačující. Zvětšováním nebo zmenšováním obrázku při sazbě dokumentu se mění i hodnota DPI, je potřeba kontrolovat výslednou hodnotu.

Hrubý formát

Rozměr archu papíru před polygrafickým zpracováním a oříznutím na čistý formát. 

SP3.pngČistý formát

Je výsledný formát vytištěného dokumentu po oříznutí. Nejdůležitější hodnota definující rozměr stránky pro sazbu, tisk, archovou montáž i knihařské zpracování.

Spadávka, spad

Přesah grafiky přes okraj dokumentu, který se odřízne při knihařském zpracování. SP4.png
Je to oblast, která se nachází za ořezovými značkami, při knihařském zpracování
tiskoviny se odřízne. Spadávka se používá pro eliminaci nepřesností při knihařském
zpracování. Nejčastější velikost spadávky je 3 až 5 mm.

ICC profil

Zkratka ICC (International Color Consortium) profile znamená barevný profil. Ten charakterizuje rozsah barev a vlastnosti reprodukčního zařízení či média. V přípravě k tisku se používá hlavně pro převod z RGB do CMYK a zajištění barevné shody při tisku, nátisku,…
ICC profily se také používají pro kalibraci monitoru, nátiskové tiskárny, scanneru, tiskového stroje, definice vlastností nátiskového papíru.

Vyřazení

Uspořádání stran na tiskovém archu pro následné zpracování tiskoviny.

Plošný lak

Nanesení laku po celé ploše tiskového archu.

Parciální lak

Nanesení laku jen na určitých místech, nikoliv po celé ploše tiskového archu.

Sleporažba, slepotisk

Vytlačení požadovaného motivu do papíru pomocí štočku - výsledkem je vystupující nebo naopak zahloubená ražba motivu bez použití barvy či barevné folie.

Termoražba, ražba přes fólii

Vytlačení požadovaného motivu do papíru pomocí štočku s použitím barevné či metalické folie - výsledkem je vystupující nebo naopak zahloubená barevná ražba motivu.

Raznice, výsekový nástroj

Je to nástroj používaný k vysekávání polotovaru (archu papíru, kar tonu, lepenky) do požadovaného tvaru. Výsekový nástroj je zpravidla dřevěná deska, do které jsou vsazené tvarově upravené pláty kovových nožů a bigů. Hotová raznice se vkládá do výsekového stroje, který vysekává z archů výsledný produkt.

Sazba

Zpracování textu v sázecím programu, a to s ohledem na typografická pravidla daného jazyka a výtvarnou předlohu.