+420 226 238 700
CZ
  • Slovníček typografických pojmů

  • Výběr z typografických pravidel

Písmová osnova

Písmovou osnovu tvoří pomyslná soustava vodorovných linií, odborně zvaných dotažnic. Tyto dotažnice jsou důležité při tvorbě písma. Určují totiž výškové proporce kresby písma a umístění akcentů.

Rozvržení písmové osnovy vtiskuje písmu svůj osobitý charakter. Proto je u každého písma tato osnova jiná.

Řez písma

Řez písma je kresebná varianta základního typu písma. Používá se pro vyznačování slova nebo i delšího textu. Je to např. tučné písmo nebo kurziva.

Písmová rodina

Písmová rodina je skupina řezů odvozených z jednoho typu písma. Používání jedné písmové rodiny zajišťuje jednotný vzhled sazby.

Úplná písmová rodina obsahuje základní písmo a jeho vyznačovací verze - stojatého písma i kurzivy. Písma jedné rodiny mají společné kresebné vlastnosti, stejnou střední výšku, výšku verzálek i délku horních a dolních dotahů.

Duktus

Duktus je tloušťka písmových tahů a je důležitým znakem písmové kresby. Duktus je vyjádřen poměrem tloušťky tahů k výšce písmen. Ovlivňuje výraznost a čitelnost písma.


Druhy písma

Serifové (patkové)
Bezserifové (bezpatkové)
Strojové (monospace)
Ručně psané (script)
Symbolové (dingbat)

Typy písma

Minusky (minuskule) – písmena malé abecedy
Kapitálky – písmena velké abecedy na střední výšku písma (na výšku malých písmen)
Verzálky (majuskule) – písmena velké abecedy
Horní a dolní index

Serif

  • Znamená příčné zakončení tahu písmena (patka).

  • Stupeň / velikost písma

  • Je určován v typografických bodech.

Kuželka písma

Jde o bodový rozměr nohy písmena. Název pochází z kovové sazby, kde se tisklo z kovových hranolů s písmeny. Kuželka je tedy velikost horní hrany „hranolu“ s reliéfem písmena (někdy včetně akcentu). Velikost kuželky tedy není výškou samotného písmového znaku. Výraz kuželka se používá jak o synonymum stupně velikosti písma.

Střední výška písma

Výška písmen malé abecedy nepřesahující účaří a střední dotažnici.