+420 226 238 700
CZ

Neorientujete se v rozdílech mezi ofsetovým a digitálním tiskem? Poradíme vám.

Ofsetový tisk

Ofsetový tisk je nejrozšířenější tisková technika pro velmi kvalitní tisky na různá papírová média. Je vhodný pro větší náklady tiskovin - vyžaduje přípravu tiskových desek a určitý čas a materiál na rozjezd a nastavení tiskového stroje.
 
Výhodou ofsetu je ovšem vysoká kvalita tisku, která není ovlivněná vysokým nákladem ani velkým formátem tisku.
 
Ofsetový tisk umožňuje tisknout jemné detaily i na méně kvalitní papír díky pryžovému válci, který je schopen přilnout i na ne zcela hladký povrch.
 
MAN-ROLAND-705-LV-(1).pngOfset je nepřímá tisková technika, protože z tiskové formy se nejprve tiskne na pryží potažený válec a z něho teprve na papír. Barva se tedy přenáší dvakrát a předloha na tiskové formě není stranově převrácená. Princip ofsetu spočívá na vzájemné odpudivosti vody a barvy - tisknoucí místa na tiskové desce přijímají barvu a netisknoucí vodu.
 
K vytištění plnobarevného obrázku potřebujeme čtyři tiskové desky výtažkových barev: azurovou, purpurovou, žlutou a černou. Soutisk výtažkových barev vytvoří výsledný reprodukovaný obraz.

Pro speciální odstíny barev se používají tzv. přímé barvy. Každá přímá barva musí mít svou tiskovou desku.

Digitální tisk

Digitální tisk umožňuje tisknout přímo z tiskových dat bez nutnosti přípravy tiskových desek. Využívá se proto obvykle pro menší tiskové náklady. Digitálním tiskem je možné tisknout náklady už od jednoho kusu, a také personifikované tiskoviny.
 
Maloformátový digitální tisk často dosahuje kvality ofsetového tisku, u velkoformátového tisku bývá kvalita tisku o něco nižší. Je to dané i tím, že velkoformátový tisk je určený pro větší pohledovou vzdálenost.
 
Tisková data pro velkoformátový digitální tisk obvykle nemusí být tak kvalitní jako pro ofsetový tisk.
 
CANON-OCE╠u-ARIZONA-550-XT-(1).pngDigitální tiskárny se liší použitou technologií nanášení barev, vlastnostmi barev a druhem potiskovaného materiálu. Digitálně lze tedy potisknout celou škálu polygrafických výrobků: od vizitek, letáků a plakátů přes reklamní kartonáž až po několikametrové bannery, podle možností konkrétního tiskového stroje. Speciální barvy a potiskované materiály umožňují exteriérové použití tiskovin.
 
Digitální tisk využívá soutisk výtažkových a doplňkových barev CMYK přímo ze zásobníků s tiskovými barvami. Nelze jím ale vytisknout přímé barvy, s výjimkou bílé barvy, kterou disponují některé digitální tiskárny.